Disclaimer en Privacy

Introductie

Deze website wordt in werking gesteld door Majestic Products B.V. („wij", „ons" of „onze"). Uw gebruik van deze site is onderworpen aan onze gebruikersvoorschriften, die u dient te accepteren bij het gebruik van deze site. Deze gebruikersvoorschriften kunnen door ons ieder moment worden bijgewerkt en of worden aangepast. De laatste versie is altijd beschikbaar op de site.

1. Auteursrecht en (beeld)merken

Alle auteursrecht en andere rechten (inclusief, zonder beperking, intellectuele-eigendomsrechten) op de site en het materiaal op de site zijn ons eigendom of zijn geplaatst met de toestemming van de eigenaar.

Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Majestic. De naam Majestic en de andere merken, namen en logo's die tot de Bunzl groep behoren mogen ook op geen enkele wijze gebruikt worden zonder toestemming.

2. Informatie op de site en toegankelijkheid

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld.

De op deze website aangeboden informatie wordt door de gebruiker geheel voor eigen risico geïnterpreteerd en gebruikt. Aan de op deze website aangeboden informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

In verband met de mogelijke instabiele factor van het internet in het algemeen kunnen storingen, onderbrekingen en vertragingen voorkomen waar wij geen verantwoordelijkheid voor dragen. Eventuele schade ontstaan bij of door gebruik van de website, kan op geen enkele wijze voor rekening van Majestic komen.

3. Links naar andere sites

De links op deze website die niet behoren tot de Bunzl groep, worden geopend in een apart venster wanneer u deze aanklikt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Het bezoek van deze links geschiedt geheel op uw eigen risico en voor de inhoud van deze sites verwijzen we naar de gebruikersvoorwaarden van de bewuste site.

4. Digitale nieuwsbrief

Majestic verstuurt regelmatig een digitale nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Wij kunnen echter niet altijd voorkomen dat hier onjuistheden in voorkomen. Aan de inhoud van deze nieuwsbrief kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Aanbiedingen in de nieuwsbrief en op de website gelden zolang de voorraad strekt en alleen gedurende de vermelde actieperiode.

5. Privacy statement

Wanneer u een bestelling plaatst, u zich aanmeldt voor een e-mailnieuwsbrief of anderszins gebruik maakt van de diensten van Majestic, worden uw gegevens vastgelegd in een bestand. De gegevens die wij van uw bedrijf en onze contactpersoon bij uw bedrijf verkrijgen door gebruik van onze internetsite of onze nieuwsbrief, behandelen wij strikt vertrouwelijk.

6. Beveiliging website

De website is beveiligd door middel van een SSL Extended Validation certificaat, herkenbaar aan https in de url en de bedrijfsnaam in de groene balk van de browser.

7. Beveiliging webshop

De webshop is beveiligd door middel van een SSL certificaat, herkenbaar aan https in de url en het slotje in de browser.

8. Prijzen in de webshop

Alle informatie in de webshop is onder voorbehoud van prijswijzigingen, typefouten, vergissingen en marktontwikkelingen. Aan het samenstellen van de informatie die gepubliceerd wordt via onze website en webshop wordt een grote mate van zorg besteed. Wij kunnen echter, bijvoorbeeld door invloeden van buitenaf of third party leveranciers, niet altijd voorkomen dat hierin onjuistheden voorkomen. Eventuele (financiële) schade ontstaan bij of door gebruik van de website of webshop, kan op geen enkele wijze voor rekening van Majestic komen. Wordt er een verkeerde prijs weergegeven in uw persoonlijke webshop, geef dit dan door aan uw contactpersoon.